Česky - English - Français - Slovensky
Version @2007–27.12.2018

iPoint

Informační Bod
JAK – KDE – KDY – CO – KDO – AKCE
Posledních 10 let jsem pracoval na zaznamenávání digitálních poznámek. V průběhu těchto let jsem zavedl tyto značky pro rychlé vizuální vyhledávání v textu. Jsou snadno zapamatovatelné při psaní a velmi nápomocné později při vyhledávání. A co víc! Můžete je použít na libovolné mediální platformě v poznámkách, zprávách, emailech, sociálních sítích, webových stránkách, několik v názvech souborů a dokonce i na papíru!
JSOU UNIVERZÁLNÍ

Mnoho lidí se mne ptalo, co to je, když to viděli, protože je to rychlé a efektivní. Lidé je už i používají. Neváhejte je použít ve svých poznámkách a připojte odkaz na tuto stránku, abyste pomohli ostatním pochopit, proč a jak je použít. "^ Bruno

iTAGS

Informační značky
Získejte více rozlišení

bodové značky
~ MYŠLENKA jak ~příběh ~cíl ~úkol ~pravidlo ~název ~termín ~popis ~vlastnost ~vlna ~duch
$ MÍSTO kde $doma $google.com $jiný svět
@ ČAS kdy, jak dlouho @nyní @dnes @21.07. @2017-07-21 @2017 @r7 @st @12-4am @1h 2t 2týden @po-pa @po,st,pa
^ BYTOST kdo ^moje máma ^pes ^nějaká společnost ^peníze
# VĚC co #tělo #jídlo #telefón #seminář
! AKCE dělat, stalo se !setkání !hovor !jíst
procesní značky
"" skupina "#lahodná zelenina" "1mil eur"
" citace nějaká myšlenka" ^bg
|| oddělovač "nebo" něco || něco
+ oddělovač "a" #auto+dům+kolo || "#zlaté auto + pěkný dům + sportovní kolo"
, oddělovač "jeden z" #auto,dům,kolo || "#zlaté auto, pěkný dům, sportovní kolo"
<> oddělovač "proti" něco <> něco
+ nárůst +10, 10+, +10h, 10h+
- pokles -10, -10h
>> výstup něco >> výstup >> sumár
> dokud >@nyní
: více rozlišení ^bytost:žena, $kniha:stránka21, ~úkol:hotovo
Q otázka Q je to tak?
A odpověď A ano je to tak
JSOU FLEXIBILNÍ