Česky - English - Français - Slovensky
Version @2007–27.12.2018

iPoint

Informačný bod
AKO – KDE – KEDY – ČO – KTO – AKCIA
Posledných 10 rokov som pracoval na zaznamenávaní digitálnych poznámok. V priebehu týchto rokov som zaviedol tieto značky pre rýchle vizuálne vyhľadávanie v texte. Sú ľahko zapamätateľné pri písaní a veľmi nápomocné neskôr pri vyhľadávaní. A čo viac! Môžete ich použiť na ľubovoľnej mediálnej platforme v poznámkach, správach, emailoch, sociálnych sieťach, webových stránkach, viacero aj v názvoch súborov a dokonca aj v papieri!
SÚ UNIVERZÁLNE

Veľa ľudí sa ma pýta, čo to je, keď to videli, pretože je to rýchle a efektívne. Ľudia ich už aj používajú. Neváhajte ich použiť vo svojich poznámkach a pripojte odkaz na túto stránku, aby ste pomohli ostatným pochopiť, prečo a ako ich použiť." ^Bruno

iTAGS

Informačné značky
Získajte viac rozlíšenia

bodové značky
~ MYŠLIENKA ako ~príbeh ~cieľ ~úloha ~pravidlo ~názov ~termín ~popis ~vlastnosť ~vlna ~duch
$ MIESTO kde $doma $google.com $iný svet
@ ČAS kedy, ako dlho @teraz @dnes @21.07. @2017-07-21 @2017 @r7 @st @12-4am @1h 2t 2týždeň @po-pi @po,st,pi
^ BYTOSŤ kto ^moja mama ^pes ^nejaká spoločnosť ^peniaze
# VEC čo #telo #jedlo #telefón #seminár
! AKCIA robiť, stalo sa !stretnutie !hovor !jesť
procesné značky
"" skupina "#lahodná zelenina" "1mil eur"
" citácia nejaká myšlienka" ^bg
|| oddeľovač "alebo" niečo || niečo
+ oddeľovač "a" #auto+dom+bicykel || "#zlaté auto + pekný dom + športový bicykel"
, oddeľovač "jeden z" #auto,dom,bicykel || "#zlaté auto, pekný dom, športový bicykel"
<> oddeľovač "proti" niečo <> niečo
+ nárast +10, 10+, +10h, 10h+
- pokles -10, -10h
>> výstup niečo >> výstup >> sumár
> pokým >@teraz
: more resolution ^bytosť:žena, $kniha:stránka21, ~úloha:hotové
Q otázka Q je to tak?
A odpoveď A áno je to tak
SÚ FLEXIBILNÉ